English मराठी
सूचना
  • आपत्कालीन योजना लॉगीन न करता पहा
  • इमारत व इतर बांधकाम कामगारांकरीता असलेल्या विविध शैक्षणिक ,सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य लाभांच्या योजनांचा समावेश महालाभार्थी मध्ये केलेला आहे. अधिक माहितीसाठी आजच लॉगीन करा.
  • नवीन समाविष्ट झालेल्या योजना: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP), धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना, सारथी किसान मित्र पथदर्शी प्रकल्प योजना