English मराठी
सूचना
  • आपत्कालीन योजना लॉगीन न करता पहा
  • नवीन योजना: एल्डरली केअर स्कील डेव्हलपमेंट विथ प्लेसमेंट योजना, सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगाम trigger-२ लागू झालेल्या आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती